L'Excèntrica. Centre d'Arts EscèniquesInscripció socis/es

Dades soci/a

*Les sòcies i socis rebran informació mitjançant WhatsApp, per tal de que us arribi cal que registreu el nostre número: 608 75 08 47

Autoritzacions curs 2022/2023

En cas de menors:

En compliment del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril (GDPR), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), i la Llei (ES) 1/1982 de protecció civil, dret a l’honor, intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, t'informem del següent:

  • El responsable de les dades facilitades lliurement és l'Associació L’Excèntrica. En nom de l'organització tractem la informació que ens facilites per tal d'oferir el servei sol·licitat. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió dels serveis i activitats que s’ofereixen des de l’entitat amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les persones sòcies. A més, si ens dones el teu consentiment, t’enviarem per correu electrònic informació sobre els productes i serveis prestats per l'Associació L’Excèntrica.
  • Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.
  • Tens dret a accedir a les teves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Així mateix sol·licitem la teva autorització per oferir serveis relacionats amb els sol·licitats.

Confirmació
Cal entregar el justificant de pagament a recepció o enviar-lo a: info@lexcentrica.org

*Les sòcies i socis rebran informació mitjançant WhatsApp, per tal de que us arribi cal que registreu el nostre número: 608 75 08 47